Nasz omawiany prorok jest znany jako głosiciel nowego przymierza.
„Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – kiedy zawrę/…/ nowe przymierze”. Jr31 
Paschalna lekcja z Jeremiasza to dla mnie ważny tekst medytacyjny – Jeremiasz 13, 1-11.
Pierwsze 7 – em wersetów -  zawierających zagadkowy symbol – składa się z trzech momentów:
pierwszy - polecenie > „kup sobie pas”,
drugi    - polecenie > „schowaj go”,
trzeci   - polecenie > „zabierz pas”.

Stłuczone naczynie – Oczyszczenie serca -  Jr 19.

Gonitwa zagubionych i nowoczesnych ludzi za pogańskimi wartościami. Nasze serca, moje serce i niszczycielskie siły… Jr 19,1–15. Tekst mojej medytacji to bardzo trudne słowa, to twarde słowa przypominające mowę eschatologiczną Jezusa o Jerozolimie por. Mt 24, 15 – 25 . Jego płacz : „Gdy był  już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim”. Łk 19, 41nn. Sytuacja miasta i jego ludzi, którzy opuszczają Boga i myślą o sobie, i skupiają się tylko na sobie! Symbol rozbicia flakonu w świątyni i pierwsza wyrocznia przeciw miastu oraz potłuczenie stągwi i drugie proroctwo przeciw Jeruzalem i jego mieszkańcom to dwa elementy Słowa Bożego:
- Nakaz działania
- Nakaz mówienia.

… co czyni dla mnie Bóg w tej księdze wyjaśnia sam Jeremiasz : „I skierował Pan następujące słowa do mnie: ”Co widzisz Jeremiaszu?” – Odrzekłem: „Widzę gałązkę drzewa czuwającego”. Pan zaś rzekł do mnie: ”Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, by je wypełnić” Jr 1,11.

Choć bardzo trudno zrozumieć Jeremiasza i potrzeba bardzo dużo czasu, aby pojąć dar jego proroctw-to warto o nim mówić i czytać całe życie Biblię…pochylając się teraz nad „wielkim samotnikiem”.

Słowo staje się małe – Ho logos brachynetai /Rz 9, 28/. Używając sformowania Hansa U. von Balthasara Słowo się zagęszcza i materializuje, oto Bóg, Stwórca nieba i ziemi, niewypowiedziany i niezmierzony , którego imienia nie można wypowiedzieć ukazuje się wśród nas! Kim jest Logos?