Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, dostarczając następujące dokumenty:

  • akt chrztu i bierzmowania (ważny 3 miesiące od daty wydania)
  • dowód osobisty
  • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej
  • jeśli zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy – 3 egz. zaświadczenia z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące od daty wydania)
  • Kurs przedmałżeński
  • Poradnictwo rodzinne. Indywidualne spotkania, bliższe informacje w Kancelarii parafialnej.