Biskup Miry święty Mikołaj w doświadczeniu dialogu z Bogiem odniósł zwycięstwo (przypomina to jego imię) dając siebie innym przez uczynki miłosierdzia – ewangeliczną miłość. Zaś papież Franciszek na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia powiedział dla mnie cudowne słowa: „ Dialog jest uczynkiem miłosierdzia”. … i właśnie teraz wyobraźmy sobiewstrząs Mojżesza, kiedy słyszy, że ktoś woła go po imieniu na pustyni. Ktoś kto go zna chce rozmawiać i woła: „ Mojżeszu, Mojżeszu” – Wj 3,4-6.

…w jednym z opowiadań o świętym Franciszku i jego stygmatach, znajdujemy opis: „ Kiedy święty kontemplował, cała góra była w ogniu”/…/, i krzak płonący dla niego to nie tylko krzyż Chrystusa, ale również ogień Ducha Świętego, który zapala Kościół, czyli Eucharystia – krzak gorejący naszego życia!

Czytam w Dziejach Apostolskich: „Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni anioł Pański w płomieniu ognistego krzaku” /Dz 7, 30 /. Pytam siebie: Co jest charakterystycznego dla tego okresu życia ? To decydujący moment , w którym odkrywa Mojżesz Bożą inicjatywę w swoim życiu. Cudowne dotarcie do prawdy. Prawdy osobie samym ! Słowo klucz dla tego okresu życia to: „Odkrycie”. 

Pierwszy okres życia Mojżesza to czas w którym słowo było na pierwszym miejscu. Dz 7,22b –„en de dunatos kai  ergois”-„potężny był w słowie i czynie”. Także Pan  Jezus jest przedstawiany w Dziejach Apostolskich /por. Dz 10,37-43/ - jako potężny w słowie i czynie. Słowo jest na pierwszym miejscu! Drugą część życia Mojżesza , kolejne czterdzieści lat  można za Carlem Martinim nazwać czasem: „ wielkoduszności i niepowodzenia” oraz „ angażowania się i frustracji” /Dz 7, 23- 29/.

Każdego dni czytam, słucham i marzę Bogiem. Piątego listopada 2016 roku otwieram Dzieje Apostolskie (Dz7, 20-23) i Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 34, 7) "...wówczas urodził się Mojżesz, który był miły Bogu". Życie Mojżesza trwało 120 lat i podzielone jest w Biblii na trzy okresy. Każdy po 40 lat. Midrasz mówi o jego życiu: "Mojżesz żył 40 lat w Egipcie, Potem żył 40 lat w ziemi Madian i 40 lat służył w Izraelu".