Jest to piękny fragment i zarazem trudny do interpretacji – niezwykły w każdej części. Tekst na granicy tego, co wypada! Wreszcie tekst jest trudny i z tego względu, że aby go zrozumieć, trzeba poznawać do głębi planetę – kobietę, jej reakcje, sposoby jej wyrażania się, które pozostają nie rozpoznane.Chrystus i Jego Serce to tylko On potrafi do końca przeniknąć „misterium” kobiety i poznać istotę sytuacji, pomijając rozliczne sprzeczne oceny faktu. Idę drogą mojego ulubionego biblisty Carlo Martiniego… oto Szymon, kobieta, Pan Jezus i … Bród wiary.

Biblia mówi o jękach , występują one zwłaszcza w dwóch ważnych okolicznościach:
- Jęk Jezusa >Mk 7,32-34;
- Jęk Narodu Wybranego >Wj 3,7 i Dz 7,34.
Czym jest jęk?
Jest to zduszony krzyk, coś co łączy się z cierpieniem.Wewnątrz chce się krzyczeć, lecz zostaje on zablokowany, i na zewnątrz wydostaje się tylko część krzyku.Krzyk gwałtowny w swej przyczynie, ale umiarkowany na zewnątrz. Zwracam na swoim rozmyślaniu za Carlem Martinim,po pierwsze na jęk Jezusa /Mk7,32-34/: „…a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha” to znaczy : Otwórz się!”. W tekście greckim jest słowo : „sustenazei” – „Jęknął” – „westchnął”. Jezus dokonując cudu, przeżywając chwilę wielkiego napięcia duchowego - wożył w uzdrowienie głuchoniemego całą swoją wolę zbawienia go!
Jęk Jezusa to udział w moim cierpieniu!

Maria Magdalena – Misterium Zmartwychwstałego – Świadek „Zatrzymania Pana”.

Wszyscy Ewangeliści mówią o niej w opisie misterium Zmartwychwstałego. Zawsze wymieniają jej imię jako pierwsze w wykazie kobiet idących do grobu Pana. Prawdopodobnie wskazuje to na pewnego rodzaju funkcję przywódczą, chociaż nie wiemy dobrze, z czego to mogłoby to wynikać. O Magdalenie wspomina się w opisie Męki i w tym przypadku wymienia się ją jako pierwszą.

I. Przemienienie -  tajemnica, która jest w centrum Ewangelii, to misterium, które następuje po wyznaniu Piotra o Jezusie jako Mesjaszu. To wtedy następuje przejście od pierwszej do drugiej części orędzia Pana Jezusa.

„Prorok pocieszyciel” – taki jest punkt dojścia  w rozważaniach o Jeremiaszu.
Oto Jeremiasz:
- stał się człowiekiem Słowa;
- cierpiał z powodu słabości Słowa;
- poddany oczyszczeniu i kuszeniu;
- niesie pocieszenie, niesie radość i wsparcie;
- zapowiada ewangelię nowego przymierza / 30- 33/.