„ W święto Moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały
i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego.
Ja je uleczę i wzmocnię.” Dzienniczek św. Faustyny

1. W tym wyjątkowym czasie próby, prosimy Dobrego Pasterza o dar mądrości i cierpliwości serca – powierzamy w Koronce cały świat i poszczególnych chorych i cierpiących, nasze Rodziny i Tych których kochamy ….

2. Dziękuję kolejnym rodzinom z Bujen za wyjątkową dbałość o naszą świątynię, piękno kwiatów, za trud sprzątania kościoła i ofiarę na kościół w wysokości 50 i 100 złotych!
Składam płynące z serca podziękowania za wsparcie materialne parafii, ofiary składne w czasie obrzędu święcenia pokarmów na stół wielkanocny, za tacę gospodarczą, wsparcie dzieł Caritas i wszelkie Dobro życzliwych osób!

3. Serdeczne podziękowania za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego!
Dziękuję z serca tym, którzy przeprowadzili zbiórkę, dziękuję za Państwa wielką życzliwość i dobroć!

4. Składam podziękowania płynące z serca Pani Profesor Anicie Szczepanik za przepiękny dar dekoracji kościoła na Wielkanoc oraz pomagającej jej Dominice Chrząstek.
Dziękuję Panom Rafałowi Manikowskiemu i Waldemarowi Bzik, Panu Organiście Tomaszowi i Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz wszystkim… którzy trwają na modlitwie w naszej Świątyni!
Bóg Zapłać!

5. W tym trudnym czasie dziękuję za wyjątkowe zrozumienie ograniczeń wynikających z trwającej pandemii.
Uważajmy na siebie i przestrzegajmy obostrzeń!
Dziękuję także za wzajemną troskę w czasie uczestniczenia w Świętej Liturgii.
Niech Pan Bóg wszystkim wynagradza i obdarza zdrowiem!

„ W święto Moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały
i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego.
Ja je uleczę i wzmocnię.” Dzienniczek św. Faustyny

1. W tym wyjątkowym czasie próby, przeżywamy dziś Święto Miłosierdzia Bożego – powierzamy w Koronce cały świat i poszczególnych chorych i cierpiących, nasze Rodziny i Tych których kochamy ….

2. Dziękuję kolejnym rodzinom z Bujen za wyjątkową dbałość o naszą świątynię i jej otoczenie, za trud sprzątania kościoła i ofiarę na kościół!
Składam płynące z serca podziękowania za wsparcie materialne parafii, ofiary składne w czasie obrzędu święcenia pokarmów na stół wielkanocny, za tacę gospodarczą, wsparcie dzieł Caritas i wszelkie Dobro życzliwych osób !

3. Serdeczne podziękowania za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego!
Dziękuję z serca tym, którzy przeprowadzili zbiórkę, dziękuję za Państwa wielką życzliwość i dobroć!

4. Składam podziękowania płynące z serca Pani Profesor Anicie Szczepanik za przepiękny dar dekoracji kościoła na Wielkanoc oraz pomagającej jej Dominice Chrząstek.
Dziękuję Panom Rafałowi Manikowskiemu i Waldemarowi Bzik, Panu Organiście Tomaszowi i Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz wszystkim… którzy trwają na modlitwie w naszej Świątyni!
Bóg Zapłać!

5. W tym trudnym czasie dziękuję za wyjątkowe zrozumienie ograniczeń wynikających z trwającej pandemii.
Uważajmy na siebie i przestrzegajmy obostrzeń!
Dziękuję także za wzajemną troskę w czasie uczestniczenia w Świętej Liturgii.
Niech Pan Bóg wszystkim wynagradza i obdarza zdrowiem!

Jezus Chrystus żyjący w cierpiących i niosących im pomoc –
mój Zmartwychwstały Panie pragnę z Twoją pomocą przeżywać Dar Nowej Nadziei i Życia!

… obdarzaj nasze Rodziny łaską wiary – nadziei – miłości!
Błogosławieństwem i Pięknem Świąt Wielkanocnych!!!
Zmartwychwstał Pan Alleluja!!!

1. Życzę daru życia i wolności osób zbawionych, daru zdrowia i bliskiej życzliwości – wzajemnej troski i pamięci oraz uśmiechu modlitwy...

2. Dziękuję kolejnym rodzinom z Bujen za wyjątkową dbałość o naszą świątynię i jej otoczenie, za trud sprzątania kościoła i ofiarę na kościół!
Składam płynące z serca podziękowania za wsparcie materialne parafii, ofiary składne w czasie obrzędu święcenia pokarmów na stół wielkanocny, za tacę gospodarczą, wsparcie dzieł Caritas i wszelkie Dobro życzliwych osób!

3. Serdeczne podziękowania za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego!
Dziękuję z serca tym, którzy przeprowadzili zbiórkę, dziękuję za Państwa wielką życzliwość i dobroć!

4. Składam podziękowania płynące z serca Pani Profesor Anicie Szczepanik za przepiękny dar dekoracji kościoła na Wielkanoc oraz pomagającej jej Dominice Chrząstek.
Dziękuję Panom Rafałowi Manikowskiemu i Waldemarowi Bzik.
Naszemu Panu Organiście i Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz wszystkim uczestnikom Liturgii Triduum Paschalnego!
Bóg Zapłać!

5. W tym trudnym czasie dziękuję za wyjątkowe zrozumienie ograniczeń wynikających z trwającej pandemii.
Uważajmy na siebie i przestrzegajmy obostrzeń!
Dziękuję także za wzajemną troskę w czasie uczestniczenia w Świętej Liturgii.
Niech Pan Bóg wszystkim wynagradza i obdarza zdrowiem!

1. Niedzielą palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień!

2. Obrzęd poświęcenia palm na każdej Mszy Świętej.
Tradycyjnie możliwość nabycia palm od naszych Harcerzy!
Dzień spowiedzi w Wielki Wtorek 30 marca 2021 roku!
Godziny spowiedzi 8.oo – 10.oo i 16.oo – 18.oo!

3. TRIDUUM PASCHALNE:
- Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – godzina 18.oo!
- Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – godzina 18.oo!
- Wielka Sobota – Święcenie pokarmów – godzina 8.oo – 12.oo!
- LITURGIA PASCHALNA – godzina 22.oo!

4. Dziękuję kolejnym rodzinom z Bujen za wyjątkową dbałość o naszą świątynię i jej otoczenie, za trud sprzątania kościoła i za piękne kwiaty adorujące Krzyż i Ołtarze!
Składam płynące z serca podziękowania za wsparcie materialne parafii, za tacę gospodarczą, wsparcie dzieł Caritas i wszelkie Dobro życzliwych osób!

5. Serdeczne podziękowanie za kolejne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego w wysokości:
840 złotych – mieszkańcom Woli Rokszyckiej oraz ofiarodawcom indywidualnym – szczególnie przygotowującym się do sakramentu małżeństwa.
Dziękuję z serca tym, którzy przeprowadzili zbiórkę za ich wielką życzliwość!

6. W tym trudnym czasie dziękuję za wyjątkowe zrozumienie ograniczeń wynikających z trwającej pandemii.
Uważajmy na siebie i przestrzegajmy obostrzeń!
Dziękuję także za wzajemną troskę w czasie uczestniczenia w Świętej Liturgii.
Niech Pan Bóg wszystkim wynagradza i obdarza zdrowiem!

„Jezu mój Odkupicielu pragnę w osobistej modlitwie przeżywać Twoją Mękę i Zmartwychwstanie …
przemieniaj mnie i miej litość dla mnie grzesznika.”