Kandydat do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania deklaruje, że pragnie dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuje się do wypełniania następujących warunków:

  • w każdą niedzielę oraz w I piątki miesiąca uczestniczyć we Mszy Świętej
  • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania (każdy pierwszy piątek miesiąca) – spowiedź potwierdzona podpisem w Indeksie
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z katechizmu podawany na spotkaniach przy parafii
  • systematycznie brać udział w Mszach Świętych i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Bierzmowania
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych
  • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele
  • jest świadomy, że niespełnienie powyższych warunków może skutkować skreśleniem z listy kandydatów do bierzmowania

Rodzice zaś zgłaszając syna/córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, zapoznając się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania, czują się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązują się wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osoba prowadzącą w parafii przygotowanie do Bierzmowania.