Rodzina osoby zmarłej proszona jest o dostarczenie aktu zgonu do Kancelarii parafialnej.

Ustalenie miejsca i terminu pochówku nastąpi na spotkaniu z Kapłanem w Kancelarii.